Borçlar Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu kapsamında, miktarı sözleşme ile tespit edilmemiş faiz ödenmesi gereken hallerde uygulanacak faiz oranı 12 puan artırıldı. Yasa kapsamında, Cumhurbaşkanı'nın, söz konusu oranı aylık olarak belirlemeye, yüzde 10'na kadar indirmeye veya bir katına kadar artırmaya yetkisi bulunuyor. 

Editör: Haber Merkezi