Muğla Valiliği’nden yapılan açıklamada, genelgeyle ilgili şu bilgilere yer verildi:

 ‘’Ülkemiz genelinde ve ilimizde çıkan yangınlar, yüksek seyreden hava sıcaklıkları nedeniyle 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’nun 9., 11. ve 66. maddeleri, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın Biçerdöverle Ürün Hasadında Kontrol Hizmetlerinin Yürütülmesine İlişkin Uygulama Talimatı gereğince ilimiz genelinde vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini, milli servetimiz olan ormanlarımızı korumak için tarımsal faaliyetlerden kaynaklanan yangınların önlenmesi amacıyla;
Madde 1- Hasat için ilimize gelen ve ilimizdeki mevcut biçerdöver sahipleri ve mahalle muhtarlarının, hasada başlamadan önce biçerdövere ve çalıştırılacak operatöre ait bilgileri kolluk birimlerine, İl veya İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerine, Orman Bölge ve Orman İşletme Müdürlüklerine bildirmelerine,
Madde-2--G sınıfı  (Biçerdöver)  Sürücü  Belgesi  veya  "Biçerdöver  Operatör  Belgesi" bulunmayanların biçerdöver operatörü olarak çalışamayacağına ve biçerdöver sahipleri tarafından çalıştırılmamasına,
Madde 3- Biçerdöverden ya da hasattan kaynaklı oluşabilecek yangınlara önceden müdahale edebilmesi için gerekli tedbirlerin biçerdöver sahipleri tarafından alınmasına,
Madde 4- Biçerdöverlerin ve balya makinalarının kolaylıkla ve rahatça ulaşılabilecek yerlerinde 6’şar kiloluk yeni dolum yapılmış en az 2 adet yangın söndürme cihazı ile yanmaz brandanın bulundurulmasına,
Madde 5- Biçim yüksekliğinin tarla zemini ve arazinin yapısı, taşlık olup olmaması dikkate alınarak belirlenmesine, 
Madde 6- Valiliğimizce alımı yapılan ve Orman Bölge Müdürlüğü envanterinde yer alan mahalle muhtarlıklarına tahsis edilmiş yangın söndürme su tankerlerinin mahalle muhtarlıkları tarafından dolu ve çalışır halde bulundurulması için gerekli tedbirlerin alınmasına, Orman Bölge Müdürlüğü tarafından konuyla ilgili kontrollerin yapılmasına,​​​
Madde 7- Hasadın devam ettiği alanlarda mahalle muhtarlığına ait su tankerinin dolu olarak bulundurulmasına, Orman İşletme Müdürlüklerince ihtiyaç olan yerlerde yangın söndürme su tankeri ve/veya yangın söndürme arazözü bulundurulmasına,
Madde 8- Ormanlık alanlara ve anayol kenarlarına bitişik parsellerde hasat bitiminde en az 5-10 metrelik mesafede sürüm yapılarak tampon alan oluşturulmasına,
​Madde 9- Hava sıcaklığının ve rüzgâr şiddetinin arttığı saatlerde ilgili kurumların tespiti doğrultusunda biçime ara verilmesine,
Madde 10- Herhangi bir ateş ve yangının fark edilmesi halinde ilk müdahalenin yerinde yapılarak derhal 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunulmasına, karar verilmiştir.
Valiliğimizce alınan Genel Emir doğrultusunda başta genel ve özel kolluk birimleri, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Orman Bölge Müdürlüğü ve ilçe teşkilatları olmak üzere yetkili, görevli ve sorumlu tüm kamu kurum ve kuruluşlarınca gerekli denetim ve takiplerin yapılmasını, alınan karara ve tedbirlere uymayanlar hakkında 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümleri gereğince idari yaptırım uygulanmasını, adli ve idari işlem başlatılarak konunun hassasiyetle takip edilmesini önemle rica ederim. Bu karar yayımı tarihinden itibaren yürürlüğe girer.
İlanen tebliğ olunur.”

Editör: Haber Merkezi