Faralya Mahallesi Kızılcakaya mevkiine ait 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve değişikliği Muğla Büyükşehir Belediye meclisine onaylanırken, 30 günlük askı süresi de tamamlandı. Faralya Mahallesi sakinleri planda yaptıkları gözlemlerde mevcut binalarının yeşil alan, mevcut pansiyonlarının spor alanı hatta yıllar önce yapılmış pansiyon ya da otellerinin de park ya da yeşil alana dönüştürüldüğünü görünce adeta isyan ediyorlar.Whatsapp Görsel 2024 06 07 Saat 12.03.37 5137952EMuğla ve Türkiye’nin en sakin turizm köyü olan Faralya Mahallesi’nin Kızılcakaya mevkiinde Muğla Büyükşehir Belediye’nin ihale ile hazırlattığı 1/5000 ölçekli nazım imar planına 100’e yakın vatandaş itirazlarda bulunurken, Faralya Mahalle Muhtarı Hasan Karaburun ve azalar Hüseyin Çınar, Şükrü Ünlü, Cüneyt Yiğit ve Pınar Göktepe de 5 sayfalık itiraz dilekçesi ile köy halkının itirazlarını Muğla Büyükşehir Belediyesi’ne bildirdi. Faralya Mahalle Muhtarı Hasan Karaburun’un hazırlattığı itiraz dilekçesinde rekreatif alanlar  şeklinde yönetmeliklerde yeri olmayan gösterim ve planlamalar yapıldığın, nazım imar planı ve değişikliği yapılan alana ilişkin nüfus projeksiyon hesaplarının yapılmadığı, planlama içerisinde arkeolojik sit alanlarının plan onama sınırları dışında bırakılmış olması, plan bütünü gözetildiğinde plan içerisinde anlamsız boşluklar oluşturulduğu, planlama alanındaki mevcut yapıların niteliği ve niceliği belirlendiği arazi kullanış çalışması sağlıklı bir şekilde yapılmadığı, meri imar planın veya tespitli köy yerleşik alanı hükümlerine göre oluşmuş ruhsatlı mevcut yapıların eski imar planında yol, yeşil alan ve kamu kurum alanları içerisinde bırakılarak birçok mağduriyet oluşturulduğu şeklinde itiraz gerçekleştirildi.

Faralya Mahalle Muhtarı Hasan Karaburun, planın tamamen masa başında hazırlandığını, 100’e yakın itirazın yapıldığını ev, pansiyon ve vatandaşların yerlerinin yeşil alan, spor alanı gibi yerlere dönüştürüldüğünü, kesinlikle kabul edilemez olduğunu belirterek, ‘’Gerekirse yargıya gideceğiz’’ ifadelerinde bulundu.Whatsapp Görsel 2024 06 07 Saat 12.03.35 3Ac8B3C2‘’YERİNDE BİR PLAN DEĞİL, İTİRAZ EDİYORUZ’’

Karaburun; Faralya Mahallesi Kızılcakaya mevki için hazırlanan ve şu an askıya çıkan nazım imar planı ile ilgili Fethiye TV’ye açıklamalarda bulundu. Karaburun, bölge halkı olarak mağdur olduklarını belirtip, ‘’Muğla büyükşehir Belediyesi İmar Daire Başkanlığı tarafından Faralya Mahallesi Kızılcakaya bölgemizde 1/5000’lik nazım imar planı hazırlandı ve geçen ay askıya çıktı. Artık askı süremiz de bitti. Yıllardır köylü halkı olarak da imar planının gelmesini bekliyorduk. Fakat imar planının hazırlanma aşamasında askıya çıktığında gördük ki çok mağduriyetlik var. Özellikle yeşil alan çok fazla ayrılmış. Yani vatandaşların imarlı arsalarında izinli olarak yaptıkları, oturma ruhsatlı olan arsaları yeşil alana bırakılmış. Dere yataklarına bırakılmış, spor alanlarına terk edilmiş. Bu bahsettiğim imar izniyle, ruhsatlı bina olarak yapılmış yerler. Bazı yerlerde ruhsatlı bina var fakat yerinden yol geçirilmiş. Yine ruhsatlı bina var, zeytinlik alan olarak bırakılmış. O kadar çok haksızlıklar var ki. Vatandaş çok mağdur ve isyan ediyor. Askı süresinde itirazlarımızı yaptık ve bu itirazların iyi bir şekilde değerlendirilmesini istiyoruz. Yeter ki imar planı aşamasında yüzde 40-45 planda ne alınacaksa alınsın. Vatandaşlarımızın mağdur olmasını istemiyoruz. Bu plan masa başında hazırlanmış bir plan ve adaletli şekilde olmasını istiyoruz. Yerinde görülüp incelenip hazırlanmayan bir plan. Gördük ki kurum görüşleri de çok eski. 2016-2017 yılındaki kurum görüşleri ile çıkılmış ve o görüşlerle plan hazırlanmış. Yerinde bir çalışma olmadı. Bu plana mahalle halkı olarak itiraz ediyoruz.’’ diye konuştu.Whatsapp Görsel 2024 06 07 Saat 12.03.36 6Bab0Bbe‘’HAKSIZLIK VE RANT OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUZ’’

Karaburun, yerinde olan binaların yok sayıldığını kaydederek, ‘’Bazı yerlerde öyle çalışmalar var ki sanki birileri birilerine yol göstermiş. Plan o şekilde hazırlanmış gibi…Burada büyük bir haksızlık ve rant olduğunu düşünüyoruz. Adaletli bir şekilde itirazlarımızın değerlendirilip sonuçlandırılmasını istiyoruz.’’ dedi.

Yeni-2

Editör: Erdoğan Cankuş