Eğitim FTSO Meğri Salonu’nda, Türk Loydu Eğitmeni Serkan Şahin tarafından gerçekleştirildi. Eğitimin ilk bölümünde ISO 9001:2015 Standardı, kalite yönetim sistemi ve prosesleri, liderliğin kuruluştaki rolü, sorumluluk ve yetkileri, kalite yönetim sisteminin planlaması, riskleri ve fırsatları belirleme faaliyetleri konusunda uygulamalar ve örneklemeler yapıldı.

Denetimin tanımı, nedeni, tipleri, ilgili standartların tanıtımı, tarafların görevleri sorumlulukları, planlanması, yönetimi, denetimin gerçekleştirilmesi, raporlanması, düzeltici ve önleyici faaliyetlerin takip edilmesi ile denetimle ilgili vaka çalışmaları uygulamalı olarak gerçekleştirildiği eğitimin son bölümünde sınava tabi tutulan katılımcılar ‘İç Tetkikçi’ olmaya hak kazandı.

2024 05 13 Iso 9001 Kali̇te Yöneti̇m Si̇stemleri̇ Ve İç Tetki̇kçi̇ Eği̇ti̇mi̇ (4)2024 05 13 Iso 9001 Kali̇te Yöneti̇m Si̇stemleri̇ Ve İç Tetki̇kçi̇ Eği̇ti̇mi̇ (2)2024 05 13 Iso 9001 Kali̇te Yöneti̇m Si̇stemleri̇ Ve İç Tetki̇kçi̇ Eği̇ti̇mi̇ (1)

 

Editör: Esra Kapıcı