Milletvekili Otgöz Engelliler Haftası’nın, ülkemizdeki ve Muğla’daki tüm engelliler için hayırlara vesile olmasını dilediğini belirterek, “Engelleri engel olarak görmemek bir inanç meselesidir. Başarıya ulaşmanın anahtarı öncelikle inanmaktır. Azim ve başarılarıyla bizleri gururlandıran,  kararlılıklarıyla hepimize ilham kaynağı olan engelli kardeşlerimiz buna en güzel örnektir” dedi.

AK Parti Muğla Milletvekili Yakup Otöz açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

‘’Bir ülkenin gelişmesinin, kalkınmasının, ilerlemesinin en önemli işaretlerinden birinin de toplum içindeki dezavantajlı kesimlerin hayata katılma düzeyidir. Engellilerini ihmal eden bir ülke, potansiyelinin bir kısmından vazgeçmiş demektir. Biz bunun için engellilerin hayata katılımı konusunda çok önemli reformlar gerçekleştirdik. Maddi katkının ve kurumsal kapasiteyi genişletmenin ötesinde bu alanda bir zihniyet devrimi yaptık. Engellilerimizin hayatın her alanındaki başarılarıyla gurur duyuyorsak işte bu büyük dönüşüm sayesindedir.

2005 yılında 5378 sayılı Engelliler Kanunu’nu çıkardık.

Bu kanun ile engellilerin temel hak ve özgürlüklerden faydalanmasını teşvik ve temin ederek ve doğuştan sahip oldukları onura saygıyı güçlendirerek toplumsal hayata diğer bireylerle eşit koşullarda tam ve etkin katılımlarının sağlanmasını ve engelliliği önleyici tedbirlerin alınması için gerekli düzenlemelerin yapılmasını hedefledik.

2010 yılında Anayasada yapılan değişiklikle engellilere pozitif ayrımcılığı anayasal güvence altına aldık. 2013 yılında yapılan bir başka düzenlemeyle de ‘sakat’, ‘çürük’ gibi bu tür incitici, ötekileştirici, tahkir edici ibareleri tamamen kaldırarak daha objektif olan özür ifadesinden engelli kavramına geçtik.

2023-2025 ENGELLİ HAKLARI ULUSAL EYLEM PLANI’NI UYGULAMAYA KOYDUK

Bu plan ile engelli bireylerin,  eşit vatandaşlar olarak potansiyellerini gerçekleştirebildikleri bir toplum inşa etmeyi hedefliyoruz.

Sosyal devlet anlayışımızın gereği olarak, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde; toplumun bütün kesimlerini eşit ve adil kucaklama gayretiyle, engelli vatandaşlarımızın sorunlarına çözüm üretmeyi ana hedefimiz olarak görüyoruz.

Engelliler Haftası’nın engelli kardeşlerimiz ile ilgili toplumsal farkındalığın artmasına, hayatlarını kolaylaştıracak yeni adımlar atılmasına vesile olmasını diliyor, bütün engellerin sevgi, saygı ve dayanışmayla aşılacağını hatırlatarak, tüm engelli vatandaşlarımıza ve onların fedakâr ailelerine sevgi ve saygılarımı sunuyorum.’’

Editör: Haber Merkezi