Milli Eğitim Bakanlığınca öğrencilerin gelişimini takip etmek, müfredatın işlenmesinde okullar arasında bütünlük sağlamak ve uygulama birliği oluşturmak amacıyla ortak sınavların ikincisine, tüm Türkiye’de olduğu gibi Muğla’daki 6. ve 9. sınıf öğrencileri katıldı. 26 ve 27 Mart tarihlerinde gerçekleştirilen ortak sınavlara, ortaokullardaki 6. sınıflar Türkçe ve matematik derslerinden, liselerdeki 9. sınıflar ise Türk dili ve edebiyatı ile matematik derslerinden girdiler. 6. sınıf Türkçe ortak sınavlarında 16 soru sorulurken bunlardan 14’ü çoktan seçmeli, 2’si ise açık uçlu soru oldu. 6. sınıf matematik sınavında ise 10 açık uçlu soru soruldu. 9. sınıf ortak sınavında Türk dili ve edebiyatından 7 açık uçlu, matematik dersinden de 8 açık uçlu soru soruldu.

6. sınıf Türkçe dersi sınavı sorularının puanlaması, Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından geliştirilen bir yazılım aracılığıyla, ülke genelinde gönüllü olarak çalışmaya katılan 4 bin öğretmen tarafından dijital ortamda yapılacak. Açık uçlu sınav değerlendirmesinde Muğla’dan 45 öğretmen de görev alacak. 6. sınıf matematik, 9. sınıf matematik ve Türk dili ve edebiyatı derslerinin sınavları ise okullarda, ilgili derslerin öğretmenleri tarafından puanlanacak.

Uluslararası sınavlardan PISA, TIMSS ile ulusal izleme araştırması olan Akademik Becerilerin İzlenmesi ve Değerlendirilmesi (ABİDE) Araştırması'nda olduğu gibi her öğrenci cevabı iki kere puanlanacak.

Öğrencilerin cevap kâğıtları il ölçme değerlendirme merkezi müdürlüklerince taranarak yazılıma yüklenecek. Öğrencilerin açık uçlu sorulara verdikleri cevaplar, öğrenci bilgileri gözükmeyecek şekilde puanlayıcı öğretmenin önüne gelecek ve öğretmen puanlama anahtarına göre öğrenci cevabını puanlayacak.

Aynı öğrencinin cevabı başka bir ildeki öğretmen tarafından bir kez daha puanlanacak ve iki öğretmenin aynı puanı vermesi durumunda öğrencinin puanı belirlenmiş olacak. İki öğretmenin farklı puan vermesi durumunda ise öğrencilerin cevabı soruları hazırlayan ekipte yer alan üst puanlayıcı tarafından puanlanacak.

Puanlama 15-19 Nisan tarihleri arasında yapılacak. Puanlamaya katılacak öğretmenler 81 ilin tamamından gönüllü olarak başvuranlar arasından valiliklerce seçildi. Seçilen öğretmenlere puanlama işlemleri başlamadan il ölçme değerlendirme merkezi müdürlükleri tarafından puanlama eğitimi verilecek.
Muğla’da 6. Ve 9. Sınıflar İçin İkinci Ortak Sınavlar Yapıldı (1)Muğla’da 6. Ve 9. Sınıflar İçin İkinci Ortak Sınavlar Yapıldı (3)

Editör: Haber Merkezi