Toplantının ilk yarısında, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin farklı başlıklar altında masaya yatırılarak eğitim yöneticilerine tanıtıldığı belirtildi. Yapılan sunumda, modelin beceri odaklı, sadeleştirilmiş içeriğe sahip olduğu ve öğrenciyi zihinsel, sosyal, duygusal, hissi, fiziksel ve ahlaki açıdan bir bütün olarak gören bütüncül eğitim yaklaşımını benimsediği vurgulandı.

Maarif Modeli'nin uygulanmasıyla birlikte, temel eğitim süresinin 12 yıla çıkarılması, anaokulu eğitiminin zorunlu hale getirilmesi, mesleki eğitime daha fazla önem verilmesi, yabancı dil eğitiminin geliştirilmesi, öğretmenlik mesleğinin statüsünün yükseltilmesi gibi gelişmelerin kaydedileceği ifade edildi.Whatsapp Görsel 2024 05 09 Saat 14.38.09 52E10Eff

Toplantının ikinci yarısında ise Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin başkanlığında, Ankara'da düzenlenen toplantının gündem maddelerinin görüşüldüğü belirtildi. İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çay, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin uzun soluklu bir çalışmanın ürünü olduğunu ve Türkiye'nin vizyonuna uygun bireyler yetiştirmeyi amaçladığını belirterek, modelin bireysel farklılıklara ve yetkinliklere dayalı eğitim sistemine geçişi sağlayacağına vurgu yaptı.

Yeni müfredatın, 2024-2025 eğitim öğretim döneminden itibaren okul öncesi, ilkokul birinci sınıf, ortaokul beşinci sınıf ve lise dokuzuncu sınıflarda kademeli şekilde uygulanacağı belirtildi.

Tanıtım toplantısı, İl Millî Eğitim Müdürü Emre Çay başkanlığında, il müdür yardımcıları ve ilçe millî eğitim müdürlerinin katılımıyla gerçekleştirildi. Whatsapp Görsel 2024 05 09 Saat 14.38.08 D6069Aac

Editör: Haber Merkezi