GAYRETULLAH’A DOKUNMAK NE DEMEKTİR?...

Vaktiyle bir derviş berbere gidip:

- Vur usturayı berber efendi, der.

... Berber dervişin saçlarını kazımaya başlar ve diğer tarafa usturayı vuracakken, mahallenin kabadayısı içeri girer.

Doğruca dervişin yanına gider, başının kazınmış tarafına sert bir tokat atarak:

- Kalk bakalım kabak, kalk da tıraşımızı olalım, diye bağırır.

‘Dövene elsiz, sövene dilsiz’ olan, halktan gelen her şeyin Hak’tan geldiğine inanan derviş, sabreder.

Fakat kabadayının tıraş esnasında da dili durmaz, sürekli alay eder derviş ile: 'Kabak aşağı, kabak yukarı.'

Nihayet tıraş biter, kabadayı dükkandan çıkar.

Henüz birkaç metre gitmiştir ki, kontrolden çıkan bir at arabası yokuştan aşağı hızla üzerine gelerek kabadayıyı altına alıp sürükler.

Kabadayı oracıkta feci şekilde can verir.

Berber dervişe bakar, sorar:

- Biraz ağır olmadı mı derviş efendi?

Derviş düşünceli bir şekilde cevap verir:

- Vallahi gücenmedim ona. Hakkımı da helal etmiştim. Gel gör ki, kabağın da bir sahibi var. O gücenmiş olmalı!

Ne demiş Şair;

“Olsun be aldırma Yaradan yâr’dır,

Sanmaki zâlimin ettiği kârdır...

Mazlûmun âhı indirir şâhı...

HERŞEYİN BİR VAKTİ VARDIR”...

Kur’anla, sünnetle, sakalla, sarıkla, kutsallarla alay edilmez.

Hakaret edilmez, bunu yapanlar ilahi tokatı yerler.

Böyle bir duruma düşmekten Allah korusun.

Hepinize selamlar saygılar

GÜNÜN DUASI

Yârabbi!

Sana şükürler olsun, sonsuz Hamd-ü Senâlar olsun Allahım…

Habibine, ehli beytine, Ashâbına sayısız sâlat-ü selam olsun

Allahım!. 

Oğlumu, Kızımı sen her türlü tehlikeden muhafaza eyle Allahım...

Ya Rabbi!

Beni onlarla imtihan etme.

Ya Rabbi!

Onları açık, gizli her türlü fitneden koru...

Ya Rabbi!

Onları, kitabını hıfzeden, dinlerini samimi olarak yaşayan, ibadetlerine dikkat eden, güzel ahlakla bezenmiş salih kullarından eyle.

Dünyadaki en mutlu insanlardan eyle, azdırmayan bolluk, ferahlık içinde yaşayan bahtiyarlardan eyle Allah’ım...

Ya Rabbi!

Onları helallerinle doyur, haramlardan muhafaza et ve fazlınla Senden başkasına muhtaç etme Allah’ım!.

Ya Rabbi! Kitabını muhafaza ettiğin gibi onları da şeytanın şerrinden muhafaza et.

Ya Rabbi! 

Onları en hayırlıların sohbetleriyle, en temizlerin ahlaklarıyla ve sana tevekkülle rızıklandır.

Ya Rabbi!

Kalp ve beden hastalıklarından onları koru. Havlinle, kuvvetinle onlarla ilgili hayırlı muradımı nasip et.

Ya Rabbi!

Hayatımda beni onların iyilikleriyle nimetlendir ve öldükten sonra da hayır dualarıyla beni mesut et.

Çocuklarımıza vatan ve bayrak sevgisi lütfeyle.

Ya Rabbi!

Kalbimden birer parça olan çocuklarımı Sana emanet ettim. Her şey Sana âyan. Azametine, yüceliğine yakışır bir şekilde onları muhafaza et, koru.

Ya Rabbi!

Yavrularımızı her türlü kötülükten, kötülerden, kötü anlayışlardan, kötü alışkanlıklardan muhafaza buyur.

Onlara İslâmi şuur nasip et. Kendine layık bir kul, Râsul’üne layık bir ümmet eyle…

Ya Rabbi!

Zihinlerini her türlü boş şeylerden arındır. Akıllı ve ferasetli davranmalarını inayet buyur.

Ya Rabbi!

Nefislerinin ve arzularının azgın isteklerine uyduklarında, onları doğru yola ilet.

Ya Rabbi!

Kaldırıp götüremeyecekleri imtihanlarla sınama. Son nefeslerine kadar dinin üzere yaşamalarını nasip buyur.

Ya Rabbi!

Anneye, babaya ve tüm Ümmeti Muhammed'e iyilik yapma ve hayırlı olma gibi güzel huylar nasip eyle..

Ya Rabbi!

Son nefeslerine kadar yolundan ve rızandan ayırma.

Ya Rabbi!

O, incecik kalp ve gönül dünyalarına bulaşmak isteyen şerlerin, şerirlerin kötülüklerinden “el Hafız” isminle muhafaza eyle.

Ya Rabbi!

Kardeşler olarak aralarındaki sevgiyi, muhabbeti, samimiyeti, yakınlığı arttır.

Ya Rabbi!

Son nefesleri dahil imana ve Kuran’a hizmetten ayırma.

Ya Rabbi!

Bilip söyleyemediğim, düşünüp dile getiremediğim inayet ve ihsanlarının en güzelini, bütün kardeşlerimizin çocuklarına ve benimkilere de nasip eyle…

Ya Rabbi!

Sen onları üzecek, kıracak, inciteceklerin şerrinden emin eyle.

Ya Rabbi!

Her türlü üzüntüden sonra bir sevinç, dünya ve ahiret her sıkıntıdan sonra bir çıkış yolu ihsan eyle Allah’ım… Haklarında hayırlı olacak istekleriyle rızıklandır.

Salat-u selam insanların en hayırlısı Efendimiz (s.a.v.), âl ve ashabının üzerine olsun.

Geceniz nur, gündüzünüz aydın olsun efendim.

Gençler! 

Annenizin duasını almaya bakın, anne duası makbuldür. 

Her iki atasının hayır duasını alan iki cihanda bahtiyar olur.

Selam ve saygılar efendim…