KUL HAKLARI!…

Kul hakkı başkalarına ait olan maddi ve manevi hakları gasp etmektir.

Bu haklar pek çok çeşitli şekillerde ortaya çıkabilir. 
Bazen haksız yere alınan bir mal, çalıntı eşya, para, gıybet ve iftira gibi pek çok çeşitleri vardır.
Bunlara ilave olarak birkaç örnek daha verebiliriz. 
Örneğin haksız kazanç elde etmek, aldatmak, karaborsacılık ve tefecilik yapmak, tartıda eksik tartmak kul hakkıdır. 
Hakaret etmek, aşağılamak, küfretmek, alay etmek, hafife almak, mahçup etmek, lakap takmak da kul hakkıdır.
Kul hakkını ödemenin en kolay yolu bu dünyadır. 
Kul hakkı ahirete ve mahşer gününe kalması büyük bir felakettir. 
Bu dünyada geçici ve fani mallarla ödenmeyen ve alınmayan helallik ahirette baki ve ebedi olan kazançlarla ödenecektir. 
Peygamber Efendimiz (sav):
“Kim bir kul hakkı yemişse hemen o kardeşi ile helalleşsin.
Mahşer günü dirhem de geçmez dinar da.
Böyle olunca o kişinin sevapları alınır hakkı yenen kişiye verilir. 
Şayet sevapları yoksa veya tükenmişse hakkını yediği kişinin günahları o kişiye yüklenir" 
(Buhari, Rikak, 48)
Peygamber Efendimiz (sav) başka bir hadiste ise ahirete kul hakkı ile gelen kişiyi müflis yani iflas etmiş kişi olarak tasvir ediyor:
 "Müflis, şu kimsedir ki, kıyamette, defterinde pek çok namaz, oruç ve zekat sevabı bulunur. 
Fakat, bazılarına çeşitli yönden zararı dokunmuştur. Sevapları, bu hak sahiplerine dağıtılır. Hakları ödenmeden önce sevapları biterse, hak sahiplerinin günahları, bunun üzerine yükletilip Cehenneme atılır." 
(Müslim)
Kul hakkının en tehlikeli olanı ise kamuya ait malları yemek ve bu mallara zarar vermektir. 
Kamu mallarını haksız yere almak, devlet mallarını talan etmek, zimmete geçirmek şeklinde olabileceği gibi, hazineye, vakıflara ve çeşitli kamu kuruluşlarına ait menkul ve gayri menkulleri şahsi menfaatler doğrultusunda kullanmak veya bunlara zarar vermek şeklinde de olabilir.
Bu mallarda binlerce hata. milyonlarca insanın hakkı olabiliyor. 
Bireysel haklarda hakkı yenen kişi ile helalleşmek mümkün iken kamuya ait malları yiyen ve zarar veren kişi, vergi veren ve o malda kullanma hakkı olan kişiler sayısınca kul hakkına girmiş olur. Bu nedenle kamu malı yiyen veya zarar veren kimsenin hakkını yediği kişilerle helalleşmesi çok zordur.
Kamuya ait malları yemek ve zarar vermek büyük günahlardandır. Nitekim Hz. Peygamber, Hayber savaşında elde edilen ve henüz taksim edilmemiş olan kamuya ait ganimetlerden bazı değersiz eşyayı alan, daha sonra da düşman tarafından öldürülen sahabenin, büyük bir günah işlediğini, bu günahtan dolayı şehit olmadığını belirtmiş ve cenaze namazına katılmamıştır.
(Müslim). 
Allah CC selamı bereketi Rahmeti üzerinize olsun.

Yâ Rabbî! 
Bizi Aziz  kıl, zelîl eyleme 
Bizi, Rızâ’na götüren Dünya ve Âhiret işlerinde birleştir. 
Bu ancak İlâhi Kudret ve Nusret’inle olur Allahım...

Yâ Rabbî! 
Bizlere; Kudret ve Azamet’ine Ta’zim ve Hürmet nimetini lütfeyle Allahım..

Yarabbi!
Sevdiklerine lütfettiğin Ma’rifet ve Nimet’lerini bize de ihsân eyle Allahım...

Yâ Rabbî! 
Bizlere, bütün kardeşlerimize, bizden sonra gelecek neslimize, yakınlarımıza, sıhhat ve âfiyetler ihsân eyle Allahım..

Yarabbi!.
Bu âfiyeti diğer bütün Mümin erkek ve kadınlara lütfeyle Allahım…

Yarabbi!.
Şehitlerimize merhamet ve şefkatinle muâmele buyur.
Onları sevgin ile sar-sarmala, kabirlerini cennete çevir Allahım...

Yarabbi!.
Geride kalan ana baba, eş-dost ve masum çocuklarına sabır ve metânet ver Allahım...

Yarabbi!
Tarih sahnesinde Müslüman Türk milletinin varlığını kıyamet sabahına kadar dâim eyle.
Aziz milletimizi Tarih sahnesinde ebed-müddet eyle Allahım...

Yarabbi!...
Bizleri; Efendimiz, “EN” Sevgilimiz, Peygamberimiz, Gökte AHMED, Yerde MUHAMMED {Sallâllâhü Aleyhi ve Sellem} ismi ile müsemma olan Habib-i Edibinin yolundan, uzak tutma Allahım...
Dünyada iken izinden, Ahirette dizinin dibinden ayırma Allahım...

Yarabbi!...
Dünyada ziyaretini, Ahirette şefâatini nasib eyle Allahım...

Yarabbi!..
Devletimizi pâyidâr, milletimiz bahtiyâr eyle Allahım...

Sabahımız, akşamımız bereketli olsun 
Hepinize selam olsun
Allah’a emanet olasınız
Halil Arık
26.Mayıs.2024
Hekimbaşı/İst.