GAZZE KATLİAMI VE İNSAN HAKLARI

   İçinde yaşadığımız bu insanlığın en karanlık çağında , elbette  insanlık şerefini ve izzetini  ayağa kaldıran sahneleri görecek değildik . İsrail Terör Örgütü lideri Netenyahu , bebekleri ve üş beş yaşında çocukları terörist  ilan edip  , orantısız bir şekilde tankla,  tüfekle, uçakla ,  bomba ile öldürüyor ve emperyalist  Avrupa devletleri ve ABD , İsrail Terör Örgütüne bir zarar gelmemesi için her türlü  askeri desteği veriyor ve yapılan katliamları “meşru savunma hakkı”  diye  alkışlıyor. Ama yine de ,  bu vicdansız soykırımı kabul etmeyen  Yahudi  ve  Hıristiyan  Amerikan vatandaşları  ve İsrail vatandaşları da   tepki gösterebiliyor. Eski İslam artığı  olan ve  günümüz  Avrupa ve Amerika lejyonerlerinin elinde şekillenen  İslam Dünyası dediğimiz    kesim de , sadece kınamaktan başka bir şey yapamıyor. 

        Bütün bu olaylar ,  bize İşgal edilmeyen tek İslam toprağının  Gazze olduğunu ,  bu  Terörist  İsrail Örgütü , yaptığı  işgal ve katliamıyla  gösterdi.  .  
       Terörist başı  Netenyahu  tutuklanır da ,  insan hakları mahkemesine sevk  edilebilir mi ?   Onu tutuklayacak gücün , önce Amerikan  Askeri filosunu aşması  ; sonra da  emperyalist Avrupa  devlerini silahlı güçlerini  safı dışı bırakması gerekiyor. Siz böyle bir güç görebiliyor musunuz ?  ben görmüyorum.   
        Bize yıllardır derslerde  ve  radyo v e  tv yayınlarında ,  okutulan ve ezberletilen,  “ çağdaş ve uygar dünya diye  gösterilen “Avrupa Medeniyeti”  yalanlarını , Gazze’  de katledilen  bebekler ve çocuklar ve masum sivil haklı  ölümleriyle sildi.  . Demek ki bize, sahtekar birileri tarafından  Avrupa’nın , Amerika’ nın  ve Emperyalist  devletlerin , çağdaş olduğu ve ileride olduğu, onlar gibi olduğumuzda “medeni”  olacağımız yalanlarını artık kimse bu Gazze Şehitlerine rağmen  bize yutturamaz ve anlatamaz.  
       Bu dünyada  Uluslararası Hukuk  diye anlatılan masalın, galiplerin mağluplara kabul ettirdiği  şartlar  ve mağlupların insanca yaşama  haklarını kaybetmesine  “uluslararası hukuk denildiğini”  bize bu Gazze’li masum çocuklar öğretti. 
       Birleşmiş Milletler diye oluşturulan  devletlerin ortak  meclisinin hiçbir yetkisi ve yaptırımı olmadığını  yine bize  bu bekler öğretti. 
       Şimdi İsrail halkı ayaklanmış;  neden  Gazze  katliamı için mi, yoksa  terör devletinin ,  keyfi kanunları  işlerine  gelmediği için mi ? Buraya iyi bakmak lazım !  
       Terörist  İsrail Örgütünün yaptığı bütün katliamlardan  insani olarak herkesin sorumlu tutulacağı ve bilhassa Müslüman artığı toplumların çok çetin hesap vereceği   ahiret  gününe  kaldık ?